ASEA REDOX น้ำรีดอกซ์


2020-02-06 22:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 239

ASEA REDOX น้ำรีดอกซ์
น้ำดื่มอาเซียมาจากเทคโนโลยีใหม่ของเรา ซึ่งจดลิขสิทธิ์แล้วในการให้ประโยชน์ซึ่งเปลี่ยนสู่สุขภาพในระดับพื้นฐานที่สุด มีผลิตภัณฑ์เช่นนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีใครเหมือนที่อาเซียให้ ... น้ำรีดอกซ์ (Redox Supplement) ประกอบด้วยโซเดี่ยมคลอไรด์ (NaCI) หรือเกลือแกงคุณภาพสูงผสมกับน้ำ (H2o) สะอาดระดับ RO (Rever Osmosis) อะตอมของธาตุทั้ง 4 คือ H (ไฮโดรเจน) O (ออกซิเจน) Na (โซเดี่ยม) และ CL (คลอไรน์) ถูกแยกออกจากกัน โดยอิสระหลังจากนั้นจะถูกจัดเรียงโมเลกุลใหม่ให้เหมือนกับที่ร่างกายสร้าง ด้วยขบวนการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า สิ่งที่น้ำรีดอกซ์ส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายสร้าง ด้วยการดื่มวันละ 4 ออนซ์ประมาณ 100 ซีซี ต่อวันเท่านั้น ได้แก่ ในเชิงคุณภาพ สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ 2 ชนิดคือ กลูต้าไทโอน (Glutarthione) เพิ่มขึ้น 500% และเอส โอ ดี (SOD-Super Oxidation Dismutase) เพิ่มขึ้น 500% ในเชิงกีฬา เพิ่มเอ็นไซน์เอ็นโดแรนซ์ (Endurance) ที่ทำให้อดทนขึ้น 30% ลดการสิ้นเปลืองเอ็นไซน์ ไจล์โคเจน (Glycogen) ที่อยู่ในกล้ามเนื้อ 33% เพิ่ม VO2 Max ที่ทำให้เหนื่อยช้ำลง10% เพิ่มสมรรถนะการต้นของหัวใจ (VT-Ventricular Tachycardia) 12% สรรพคุณหลัก 5 ประการของน้ำรีดอกซ์มีดังนี้ 1. เสริมภูมิคุ้มกัน 2. ช่วยคงสุขภาพในการต่อต้านการอักเสบ 3. ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพ หลอดเลือดหัวใจและทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่น 4. ช่วยทำให้สุขภาพ ลำไส้และการผลิตเอ็นไซน์ในการย่อยอาหารดีขึ้น 5. ปรับสมดุลของฮอร์โมนทำให้ร่งกายมีชีวิตชีวา

???? บาทDiamond ASER Team ในธุรกิจ อาเซีย (ASEA) กล่าวโดยรวม จึงหมายถึง ผู้ทำธุรกิจอาเซีย ที่มีทัศนคติ ที่มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ ในตำเหน่ง ไดมอนด์ ด้วยการเพิ่ม ขีดความสามารถ เเละ การทำงานร่วมกัน ด้วยความเคารพ นอบน้อม เทิดทูน กันเละกัน เสมือนหนึ่งเป็น ปุคคลสัปปายะ (Suitable Persons) Facebook : Diamond Aser Team 098-536-9145

0